Ukázať navigáciu

Úspešný webový projekt

Úspešný webový projekt

Plánovanie a koncepcia

Registrovanie domény, voľba hostingu, definícia cieľovej skupiny a konkurencie.

Určenie štruktúry webstránky, aký obsah budú mať stránky, ake interaktívne prvky sú želané.

Dizajn a layout

Dostanete návrhy dizajnu, v ktorých bude braný ohľad na vašu CI. Vyberiete si farby, písmo, grafiky a fotografie. Tento dizajn budeme tak dlho zdokonaľovať, kým s ním nebudete 100-tne spokojní a budete mať pocit, že toto je pre vás to správne.

Text

Texty by mali byť písané zásadne niekým, kto rozumie vašej téme. Bolo by ľahkomyseľné veriť, že každý textár vie napísať dobrý a zaujímavý text pre každého. Nikto nemá toľko informácií, toľko nadšenia a lásky pre vec, ako vy. Moje rady sa budú týkať len toho, aby ste mali vo vašom texte dosť relevantných slov pre vyhľadávače. Rozhodne sa vyvarujte typickým reklamným formuláciam, myslite vždy na to, čo by vás zaujímalo, keby ste podobné informácie hľadali.

Programovanie / Kódovanie

Po schválení dizajnu budú všetky vaše želania pomocou (X) html, . php, . Javascript alebo Flashu pripravené na zverejnenie. Od začiatku s ohľadom na optimalizáciu pre vyhľadávače. Všetky pokroky pri vzniku vašej webstránky môžete sledovať online na testovacom serveri.

Optimalizácia pre vyhľadávače

Keďže sme od začiatku programovali s ohľadom na vyhľadávače, skompletizujeme každú jednu stránku s výstižnými titulmi, popismi a Keywords. Tieto vychádzajú z obsahu jednotlivých stránok.

Vytvoríme sitemap a robot.txt pre vyhľadávače. Webstránka bude prihlásená do všetkych relevantných vyhľadávačov a webových katalógov.

Pravideľná údržba

Po úspešnom zverejnení vašej webstránky je doporučovaná pravideľná údržba.

Vyžiadajte si nezáväznú ponuku