Ukázať navigáciu

Webdesign bez bariér

Bezbariérový Webdesign

Bezbariérovosť“ znamená, že každý človek môže v rámci jeho možností vo svojom okolí, bez bariér, všetko bez cudzej pomoci používať.

V dennom živote sú to napr. zarovnané prechody z ulice na chodník, alebo zvukové signály na križovatkách. Na internete je to bezbariérový prístup k informácii.

V praxi to znamená, že konečné rozhodnutie akým spôsobom návštevník každú jednu webstránku pozerá, je ponechané na neho.

Týka sa ma to?

Myslíte, že vás sa to netýka a vašej cieľovej skupiny tiež nie? To nie je celkom pravda! Prvé želanie, ktoré zákazníci vyslovia, je: “Chcem byť vo vyhľadávačoch vpredu”. Vyhľadávače sú slepé. Na vašich grafikách a fotografiách ich zaujíma len alternatívny Text a na vašich filmoch len ich textový popis.

Vyhľadávací robot je len softvér:-) Čím menej kameňov mu budete hádzať pod nohy, tým sr a tým ľahšie vašu webstránku nájde a registruje.

Ako sa to robí?

Základná požiadavka pre bezbariérové webstránky je dodržanie webových štandardov (validný html alebo xhtml ). Prísne oddelenie obsahu (text, fotky, usw.) a layoutu. To sa dosiahne správnym použitím Cascading Style Sheets (CSS).

Možnosť škálovať písmo, dobrá štruktúra textu, kontrastné farby, správne kódovanie zvláštnych znakov a navigovanie stránkou bez použitia myši sú len niektoré z požiadaviek na bezbariérový webdesign.

Vyžiadajte si nezáväznú ponuku