Ukázať navigáciu

Ochrana dát

Ja, (Eva Bachan, bezbariérový Webdesign), beriem ochranu vašich dát vážne a riadim sa zákonmi na ochranu dát. Osobné údaje sú zaisťované len pre technicky nutné informácie.

Následujúce vysvetlenie slúži ako prehľad, ktoré údaje sa pre ktorý účel zaisťujú.

Spracovanie údajov

Tieto údaje sú automaticky zaisťované do log files a Google Analytics:

Tieto údaje sú anonymné a nedajú sa priradiť k žiadnej osobe.

Cookies všeobecne

Internetové stránky požívajú na viacerých miestach takzvané cookies. Tieto slúžia k tomu, ponuku zjednodušiť a urobiť ju efektívnejšou. Cookies sú malé textové dokumenty, ktoré sa ukladajú na vašom počítači. Najčastejšie užívané cookies su „Session-Cookies“. Tieto sa automaticky vymažú keď zavriete váš prehliadač. Cookies nespôsobujú žiadnu škodu a neobsahujú žiadne vírusy.