Ukázať navigáciu

Kontrola webstránky

Kontrola webstr8nky

Máte dobré umiestnenie vo vyhľadávačoch? Trvá dlho, kým je vaša webstránka načítaná? Sú vaše grafiky a fotografie správne popísané? Je vaša webstránka všetkým návštevníkom rovnako prístupná?

Tieto a mnohé iné otázky vám budú zodpovedané.

Kontrolované bude:

€ 114.- inkl. DPH.

Objednajte si kontrolu webstránky

Tento poplatok je jednorázový a nezaväzuje vás k odberu žiadných iných služieb. Vaša analýza vám bude zaslaná e-mailom vo formáte PDF. V prípade následnej zákazky vám bude táto suma pripočítaná k dobru.