Ukázať navigáciu

Kritériá pre optimalizáciu

vyhľadávače

Keywords

Keywords sú pre väčšinu vyhľadávačov ešte stále dôležité. Jedine Google ich úplne ignoruje. Keywords majú obsahovať slová,ktoré sa nachádzajú v texte stránky, nesmú sa opakovať a nesmie ich byť veľa.

Titul (meta tag title) webstránky

Titul je jedno z najdôležitejsších kritérií a musí sa zvoľiť starostlivo.Nesmie byť príliš krátky, ani príliš dlhý a nemal by sa opakovať. Každá stránka musí mať svoj jedinečný titul.

Popis (Description) webstránky

Krátke zhrnutie, alebo výrečný odstavec z obsahu stránky. Tento text by mal obsahovať najdôležitejsšie keywords a musí byť pre každú stránku jedinečný.

Navigácia

Navigácia webstránky by nemala obsahovať len grafiky alebo flash. Existuje síce možnosť podať informácie cez alternatívny text, ale výsledky nie sú rovnako úspešné. Linky, ktoré fungujú len z Javascriptom sú vyhľadávačmi úplne ignorované.

Titul stránky a text

Titul webstránky a meta tag title majú byť identické. Nesmú to byť len jednotlivé slová, mali by ale obsahovať dôležité informácie.V titule stránky a v texte sa majú nachádzať všetky keywords, s ktorými si želáte dobré umiestnenie. Obsah stránky má byť relevantný k popisu a mať správnu štruktúru. Obsah jednodlivých stránok má byť pospájaný linkami.

robots.txt

Robot.txt dokument nesmie chýbať na žiadnom serveri. Do tohoto dokumentu patria všetky súbory a stránky ktoré nemajú byť vyhľadávačmi indexované.

Sitemap

Sitemap.xml je zoznam jednotlivých stránok na serveri s informáciami o dôležitosti (priority), aktualizácii (changefreq) a iných informácií. Tento dokument uľahčuje vyhľadávačom indexovanie webstránok.

Informujte sa nezáväzne